Ophavsret og copyright

For alle nyhedsoverskrifter, nyhedsuddrag og nyheder på herald.dk gælder de respektive nyhedskilders ophavsret og copyright. Så hvis du vil citere nyheder på herald.dk, så følg linket til kilden og orienter dig om ophavsret og copyright.

Resten af indholdet her på herald.dk, som ikke er andre nyhedskilders overskrifter, uddrag eller nyheder, må godt citeres med kildeangivelse og angivelse af internetadressen herald.dk

For udgivere af nyhedskilderne her på herald.dk, se her